آخرین اخبار : 

آخرین اخبار از وضعیت جمشید مشایخی

جمشید مشایخی به علت وضعیت بد بدنی به بیمارستان و در بخش سی سی یو بستری شده است.

جمشید مشایخی دیشب بر اثر ضعف شدید جسمانی و قند خون بسیار بالا به بیمارستان منتقل شد.مهرداد خضرایی وکیل جشمید مشایخی گفت: جمشید مشایخی دیشب بر اثر ضعف شدید جسمانی و قند خون بسیار بالا به بیمارستان منتقل شد.

آخرین اخبار از وضعیت جمشید مشایخی

او ادامه داد: پزشکان بعد از معاینه، ضعف شدید جسمانی و قند خون بالا
(کراتینین) را، دلیل وضعیت وی اعلام کردند و در حال حاضر این هنرمند
پیشکسوت در بخش سی سی یو بیمارستان تحت مراقب است.

وکیلی مشایخی خاطرنشان کرد: وضعیت استاد مشایخی این بار با دفعات گذشته
بسیار متفاوت و در بخش هوشیاری کمی دچار مشکل است. فعلاً منتظریم تا ببینیم
نظر پزشکان در باره وضعیت این هنرمند پیشکشوت چیست. اما به طور کلی این
بار وضعیت استاد وخیم تر از دفعات گذشته است.


(منبع: farhoo.com)
گرداوری :نیو درس