آخرین اخبار : 

جواب تند شبکه منوتو به حسام نواب صفوی

جواب تند شبکه منوتو به حسام نواب صفوی

دراین این ادامه این مطلب ازاین فارسی ها با گزارش جواب تند شبکه منوتو به حسام نواب صفوی دراین این خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

جواب تند شبکه منوتو به حسام نواب صفوی جواب تند شبکه منوتو به حسام نواب صفوی

جواب تند شبکه منوتو به حسام نواب صفوی

چندی پیش حسام نواب صفوی بازیگران مشهور و خوش چهره کشورمان دراین این یک مصاحبه تلویزیونی صحبت های جالبی دراین این مورد سالومه مجری شبکه منوتو کرد .

حسام نواب صفوی دراین این این مصاحبه گفت که سالومه ساکن کوچه نفت بود و به من پیشنهاد داد اما من قبول نکردم .

شبکه منوتو هم صحبت های جنجالی حسام نواب صفوی را بی پاسخ نگذاشت و گفت :

یعنی تو ازاین آن موقع پیگیر این بودی که سالومه کجا زندگی می کرده ؟!

حسام نواب صفوی

همچنین دراین این فارسی ها بخوانید :

ماجرای پیشنهاد دوستی سالومه به حسام نواب صفوی


منبع:farsiha.ir
گرداوری :نیو درس