آخرین اخبار : 

خودکشی یک دانشجو از ساختمان حقوق دانشگاه شهید بهشتی

نام و عکس دانشجویی که در دانشگاه شهید بهشتی تهران خودکشی کرد

یک دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران در داخل دانشگاه خودکشی کرد.

 یکی از دانشجویان حقوق دانشگاه شهید بهشتی اقدام به پرتاب کردن خود از ساختمان دانشکده حقوق کرد.پس از این اقدام، با حضور عوامل اورژانس مرگ دانشجوی پسر دانشگاه شهید بهشتی تایید شد.

خودکشی یک دانشجو از ساختمان حقوق دانشگاه شهید بهشتی

حسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی این خبر را تایید کرد و گفت: موضوع مذکور در حال بررسی است.

وی افزود: هنوز از هویت این دانشجو اطلاعاتی در دست نیست.


(منبع: farhoo.com)
گرداوری :نیو درس