آخرین اخبار : 

دانلود کتاب تاریخ ۲ یازدهم

کتاب تاریخ ۲ پایه یازدهم

رشته انسانی

دراین این پست بخاطر شما کتاب تاریخ ۲ (ازاین بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی چاپ ۹۶ را قرار داده‌ایم که فهرست مطالب به همراه فایل دراین ادامه مطالب قرار گرفته است.

فصل اول: تاریخ‌شناسی

 • درس ۱ منابع پژوهش دراین تاریخ اسلام و ایرانِ دوران اسلامی
 • درس ۲ روش پژوهش دراین تاریخ؛ بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک

فصل دوم: ظهور اسلام، حرکتی تازه دراین تاریخ بشر

 • درس ۳ اسلام دراین مکه
 • درس ۴ امت و حکومت نبوی دراین مدینه
 • درس ۵ تثبیت و گسترش اسلام دراین دوران خلفای نخستین
 • درس ۶ امویان بر مسند قدرت
 • درس ۷ جهانِ اسلام دراین عصر خلافت عباسی

فصل سوم: ایران ازاین ورود اسلام تا پایان صفویه

 • درس ۸ اسلام دراین ایران؛ زمینه‌های ظهور تمدن ایرانی اسلامی
 • درس ۹ ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی
 • درس ۱۰ ایران دراین دوران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی
 • درس ۱۱ حکومت، جامعه و اقتصاد دراین عصر مغول تیموری
 • درس ۱۲ فرهنگ و هنر دراین عصر مغول تیموری
 • درس ۱۳ تحولات سیاسی و اقتصادی ایران دراین دورۀ صفوی
 • درس ۱۴ فرهنگ و تمدن دراین عصر صفوی

فصل چهارم: اروپا دراین قرون‌وسطا و عصر بروزترین

 • درس ۱۵ قرون‌وسطا
 • درس ۱۶ رنسانس و عصر بروزترین

هم چنین کتاب آمار و احتمال پایه یازدهم و کتاب انسان و محیط زیست یازدهم را می توانید ازاین دسته بندی سایت دانلود کنید

 

صفحه لینکهای دانلود


گرداوری :نیو درس