آخرین اخبار : 

دانلود کتاب حسابان یازدهم

کتاب حسابان پایه یازدهم

رشته ریاضی

دانلود کتاب حسابان یازدهم

دراین این پست بخاطر شما کتاب حسابان (۱) یازدهم چاپ ۹۶ را به طور کامل قرار داده‌ایم که فهرست مطالب آن عبارت‌اند ازاین:

فصل ۱: جبر و معادله

 • درس اوّل: مجموع جملات دنباله‌های حسابی و هندسی
 • درس دوم: معادلات درجه دوم
 • درس سوم: معادلات گویا و گنگ
 • درس چهارم: قدر مطلق و ویژگی‌های آن
 • درس پنجم: آشنایی با هندسه تحلیلی

فصل ۲: تابع

 • درس اوّل: آشنایی بیشتر با تابع
 • درس دوم: انواع تابع
 • درس سوم: وارون تابع
 • درس چهارم: اعمال روی توابع

فصل ۳: توابع نمایی و لگاریتمی

 • درس اوّل: تابع‌نمایی
 • درس دوم: تابع لگاریتمی و لگاریتم
 • درس سوم: ویژگی‌های لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی

فصل ۴: مثلثات

 • درس اوّل: رادیان
 • درس دوم: نسبت‌های مثلثاتی برخی زوایا
 • درس سوم: توابع مثلثاتی
 • درس چهارم: روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا

فصل ۵: حد و پیوستگی

 • درس اوّل: مفهوم حد و فرآیندهای حدی
 • درس دوم: حدهای یک‌طرفه (حد چپ و حد راست)
 • درس سوم: قضایای حد
 • درس چهارم: محاسبه حد توابع کسری (حالت)
 • درس پنجم: پیوستگی

هم چنین جزوه مفاهیم اولیه الکتریسته ساکن فیزیک یازدهم ریاضی و جزوه شیمی یازدهم (استاد شرفیان) را می توانید ازاین دسته بندی سایت دانلود کنید

صفحه لینکهای دانلود


گرداوری :نیو درس