آخرین اخبار : 

دانلود کتاب ریاضی و آمار ۲ یازدهم

کتاب ریاضی و آمار ۲ پایه یازدهم

رشته انسانی

کتاب ریاضی و آمار ۲ یازدهم

این درس دراین طول سال تحصیلی ۲ ساعت دراین هقته تدریس می شود که به نظر کافی نیست و دانش آموزان باید دراین صورت کافی نبودن لحظه تدریس این درس، دراین منزل این کاستی ها را جبران کنند و به خوبی هر درس را مطالعه و بیاموزند. دراین این پست بخاطر شما کاربران نیو درس کتاب ریاضی و آمار ۲ رشته انسانی چاپ ۹۶ را بخاطر دانلود قرار داده‌ایم و فهرست مطالب آن عبارت‌اند ازاین:

فصل ۱  آشنایی با منطق و استدلال ریاضی

  • درس ١: گزاره ها و ترکیب گزاره ها

  • درس ٢: استدلال ریاضی

فصل ٢  تابع

  • درس ١: توابع ثابت، چند ضابطه ای و همانی

  • درس ٢: توابع پلکانی و قدر مطلقی

  • درس ۳: اعمال بر روی توابع

فصل ٣  آمار

  • درس ١: شاخص های آماری

  • درس ٢: سری های زمانی

هم چنین کتاب انسان و محیط زیست یازدهم و کتاب تاریخ ۲ پایه یازدهم را می توانید ازاین دسته بندی سایت دانلود کنید

صفحه لینکهای دانلود


گرداوری :نیو درس