آخرین اخبار : 

فال هفتگی pmc از ۶ تا ۱۲ آبان

فال هفتگی پی ام سی ۶ آبان تا جمعه ۱۲ آبان ماه ۹۶ از شبکه pmc به این شرح است:

نیودرس به نقل از فرهو ؛ هر هفته برای دوست داران فال و طالع بینی
، فال هفتگی شبکه پی ام اسی را به صورت متنی آماده می کنیم. فال این هفته
از روزهای شنبه ۶ آبان  ۹۶ تا روز جمعه ۱۲ آبان سال ۹۶ است.

فال هفته pmc (1 تا 7 مهر)

فال پی ام سی متولدین فروردین :

 http://farhoo.com/files/fa/news/1396/4/29/3130_660.jpg

 

فال پی ام سی متولدین اردیبهشت:

 http://farhoo.com/files/fa/news/1396/4/29/3131_348.jpg

 
 

فال پی ام سی متولدین خرداد:

 http://farhoo.com/files/fa/news/1396/4/29/3132_542.jpg

 

فال پی ام سی متولدین تیر:

 http://farhoo.com/files/fa/news/1396/4/29/3133_710.jpg

 

فال پی ام سی متولدین مرداد:

 http://farhoo.com/files/fa/news/1396/4/29/3134_561.jpg

 

فال پی ام سی متولدین شهریور:

 http://farhoo.com/files/fa/news/1396/4/29/3135_123.jpg

 

فال پی ام سی متولدین مهر:

 http://farhoo.com/files/fa/news/1396/4/29/3136_335.jpg

 

فال پی ام سی متولدین آبان:

 http://farhoo.com/files/fa/news/1396/4/29/3137_246.jpg

 

فال پی ام سی متولدین آذر:

 http://farhoo.com/files/fa/news/1396/4/29/3138_273.jpg

 

فال پی ام سی متولدین دی:

 http://farhoo.com/files/fa/news/1396/4/29/3139_920.jpg

 

فال پی ام سی متولدین بهمن:

 http://farhoo.com/files/fa/news/1396/4/29/3128_398.jpg

 

فال پی ام سی متولدین اسفند:

http://farhoo.com/files/fa/news/1396/4/29/3129_992.jpg

 


(منبع: farhoo.com)
گرداوری :نیو درس