آخرین اخبار : 

فتح بابل توسط کوروش کبیر و اقدامات پس از آن

فتح بابل توسط کوروش کبیر و اقدامات پس ازاین آن

هم اکنون دراین این بخش سرگرمی مجله آنلاین فارسی ها با فتح بابل توسط کوروش کبیر و اقدامات پس ازاین آن دراین این خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

فتح بابل توسط کوروش کبیر و اقدامات پس از آن فتح بابل توسط کوروش کبیر و اقدامات پس از آن

فتح بابل توسط کوروش کبیر

لشکر کشی کوروش کبیر

کوروش کبیر دراین این سال ۴۴۴۸ خورشیدی ایرانی قصد کرد بابل را فتح کند .

وی ناچار بود با افرادش ازاین دیوار ها و سد های بزرگ و رود های پهناور بگذرد .

او با استفاده ازاین نبوغ نظامی اش بخاطر این مسئله راه حلی یافت .

دستور داد که آب دجله و دیاله را به خندق های عمیقی که ازاین پیش کنده بودند بریزند .

بدین ترتیب سپاه کوروش ازاین دجله عبور کرد و بابل را فتح کرد .

نبونید ، پادشاه ظالم آن لحظه بابل به دستور کوروش به کرمان تبعید شد .

مردم بابل انتظار این را داشتند که تمام معابدشان به دستور کوروش کبیر نابود شود اما با کمال تعجب دیدند که کوروش با مردوک ، خدای خدایان بابل به گرمی رفتار کرد و فرمان آزادی مذهبی را دراین این کشور بابل صادرکرد .

کوروش همچنین به یهودیان اجازه داد که پس ازاین ۷۰ سال اسارت به فلسطین بازگردند .

همچنین به خزانه دار خود دستور داد که ظروف طلا و نقره ای که دراین این معبد های بابل باقی مانده بود را به یهودیان باز گرداند .

سپس ازاین مردمانی که یهودیان میان آنان زندگی میکردند خواست تا آذوقه لازم بخاطر سفرشان را فراهم کنند .

هزاران یهودی با صدور فرمان آزادی شان ازاین جانب کوروش کبیر به سوی دیار خود بازگشتند و با کمک ایرانیان توانستند حیات ملی خود را ازاین نو احیا کنند .

همچنین دراین این فارسی ها به شما کاربران گرامی پیشنهاد میکنیم مطلب زیر را بخوانید :

داستان کوتاه دعای کوروش کبیر


منبع:farsiha.ir
گرداوری :نیو درس