آخرین اخبار : 

چرا زنان لباس زیر همسرشان را دوست دارند؟

دلیل علاقه زنان به لباس زیر مردان چیست؟لباس زیر مردان بر تن زنان!

تقریبا نصف زنان دوست دارند لباس زیر همسرشان را قرض کنند و آن را بپوشند! اما چرا و به چه دلیل؟

چرا زنان دوست دارن لباس زیر همسرشان را بپوشند؟

به گزارش نیودرس به نقل از فرهو ؛ محققین با بررسی ۲۰۰۰ نفر به این نتیجه رسیدند که بیش از ۴۰ درصد از زنان مورد بررسی در یک سال گذشته حداقل برای یک بار از لباس زیر (همسر) خود استفاده کرده اند.همچنین این تحقیق نشان داد تنها چیزی کمتر از ۱۷ درصد از مردان از لباس زیر همسرشان استفاده کرده اند.

چرا زنان دوست دارن لباس زیر همسرشان را بپوشند؟

درباره علت این موضوع محققین صنعت مد بر این باورند که اغلب مردان لباس زیرهایی را انتخاب می کنند که برایشان راحت باشد به همین دلیل زنان به استفاده از لباس زیر مردان به علت راحتی پوشش آن علاقه دارند.

تهیه و ترجمه نیودرس به نقل از فرهو


(منبع: farhoo.com)
گرداوری :نیو درس